سفارش محصولات: ۰۹۱۲۰۷۳۹۸۵۱
قیمت دتکتور موضعی

قیمت دتکتور موضعی اعلام حریق

دتکتور موضعی نوعی اعلام حریق مستقل محسوب می شود . این دتکتور ر امی توان در مکان های مختلف نصب کرد که در صورت تشخیص حریق به وسیله ی آژیر…